CLASSES-5月活動-新手媽咪分享會 | CLASSES 香港學習資訊平台

CLASSES - Release Your Potential
 • Classmate 登錄
 • 訂閱優惠
 • Classes Hong Kong Facebook

已截止報名
上載日期:2016-04-28
CLASSES 5月活動:新手媽咪分享會

初生嬰兒頭幾個月係十分重要,無論係對身邊事物、語言、食物等等都係最敏感嘅時間。所以初為人母,有時候睇書,上網反而因為資訊太多又唔集中,好難知道真確性,往往影響咗媽咪對嬰兒嘅行為。所以其實最理想就係媽咪們之間可以有機會交流一下親身經歷之餘,對唔同嘅情況可以互相參考。
 
CLASSES 今次為新手媽咪安排左一個分享會,安排舒適嘅場地令大家可以在心情輕鬆情況下照顧嬰兒,同時可以跟大家溝通。

 

分享會上會有一些小遊戲及美味食物, 務求令各位媽咪更容易融入其中,歡迎帶同朋友及爸爸參加。會後更會送出不同品牌贊助嘅禮品畀參加分享會嘅家庭。
 


活動詳情

日期: 07 May 2016
時間: 14:00-17:00
地點: Comma Party 觀塘駿業街64號南益商業中心5樓
名額: 30人
費用: HKD$150/每位
 
特別鳴謝及相片提供:


            
*即時按「馬上登記」,自動成為 CLASSES 會員,填妥資料便可參加。成功報名後,閣下將會收到電郵確認信。
條款及細則
 1. 由於活動名額有限,Classmate 欲購從速,售完即止。
 2. 活動登記時所提供的個人資料,包括姓名、電郵地址、出生日期、電話號碼等,將被加入至 CLASSES 與有關活動供應商之通訊名單,以作聯絡用途。
 3. 參加者報讀活動時,可能會被要求提供支付機制詳情(例如信用卡詳情),以完成整個報名手續。
 4. 如報名後,遇有任何問題導致課程內容有所變動,CLASSES 將於最少兩天前通知已報名學員之更改內容。
 5. 報讀申請一經確認,不得更改,所繳之訂金將不作退還。
 6. 如所報之課程未達人數開班,本店將致電通知取消該課程,學員可憑收據轉讀相等學費之課程或全數退還。
 7. 如天文台於上課前2小時懸掛黑色暴雨警告訊號或八號風球以上或其他惡劣天氣,該課程將會取消及後會另作補堂安排。
 8. 已報名學員若於當天未能出席,可轉讓其名額,敬請於24小時內聯絡 CLASSES 以作安排。
 9. 成人必須照顧同行兒童之安全,中心恕不負責,敬請注意。
 10. 上課時學員不准錄影,如有發現,有關單位有權要求刪除有關檔案或終止教學。
 11. 如對此項活動有任何查詢,歡迎電郵至cs@classes.com.hk。
 12. 上述活動細則僅限於是次活動,如有任何爭議,CLASSES Hong Kong Ltd 將保留最終決定權。

Editor's Pick